iklan banner

Blogger sayaç kodu

Blogger geri sayım sayaç kodu


Blogger sayaç kodu,blogger sayaç eklentisi,blogger,blogger eklentileri

Hiç Blogger Blog Bir Kilometre saati geri sayım sayacı widget'ı ekleyerek düşündünüz mü?Bizim bloglar veya web sayfasına değişiklik getirmek isteyen blogcular, zaman zaman için, belki de blogunuzun yıldönümü, yeni ürün geri sayımı yapacaksınız veya sitenizde bir yarışma yaptınız geri sayımını yapmak istiyorsunuz.Bu eklenti ile beklentilerinizi karşılayabileceğimizi düşünüyoruz..

Boyle bir Blogger geri sayacı pcmerkez farkıyla siz değerli okuyucularımıza sunuyorum..Hemen nasıl ekleyeceğinize geçelim..

Aşağıdaki kodları /head kodunu CTRL+F Yardımı ile aratıp Bulduğunuz kodun hemen üstüne aşağıdaki kodları ekliyoruz..
<style>
#countdown_def {
height: 100px;
width: 230px;
margin: auto;
margin-bottom: 30px;
}
ul.countdown_default {
margin: 0px;
float: left;
padding: 0px;
}
ul.countdown_default li {
display: block;
background: #fff url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-C0D6Mz3MsfI/Uosx6kdekwI/AAAAAAAAAso/lWwGXh8h3sk/s1600/js_bac.png&#39;) no-repeat left top!important;
width: 50px;
text-align: center;
position: relative;
float: left;
height: 70px;
margin-left: 5px;
padding: 0px;
}
.timeRefDays, .timeRefMinutes, .timeRefHours, .timeRefSeconds {
width: 50px;
}
ul.countdown_default li span {
font-size: 22px;
font-weight: bold;
color: #fff;
line-height: 72px;
position: relative;
}
ul.countdown_default li span::before {content: &#39;&#39;;width: 100%;height: 1px;position: absolute;top: 31px}
ul.countdown_default li p.timeRefDays,
ul.countdown_default li p.timeRefHours,
ul.countdown_default li p.timeRefMinutes,
ul.countdown_default li p.timeRefSeconds {
margin-top: 1em;
color: #909091;
text-transform: uppercase;
font-size: 10px;}
</style>
<script type='text/javascript'>
/*<![CDATA[*/
/*MBL jQuery Countdown Widget*/
(function(b) {
    function n() {
        var b = document.createElement("canvas");
        return !(!b.getContext || !b.getContext("2d"))
    }
    b.fn.countdown = function(d, p) {
        function q() {
            currentDate = Math.floor(((new Date).getTime() - e.offset) / 1E3);
            f < currentDate ? (null != a.callback && a.callback.call(this), "undefined" != typeof r && clearInterval(r)) : (seconds = f - currentDate, days = Math.floor(seconds / 86400), seconds -= 86400 * days, hours = Math.floor(seconds / 3600), seconds -= 3600 * hours, minutes = Math.floor(seconds / 60), seconds -= 60 * minutes, "knob" != a.skin ? (0 != a.format && (days = 2 <= String(days).length ? days : "0" + days, hours = 2 <= String(hours).length ? hours : "0" + hours, minutes = 2 <= String(minutes).length ? minutes : "0" + minutes, seconds = 2 <= String(seconds).length ? seconds : "0" + seconds), g.text(days), h.text(hours), k.text(minutes), l.text(seconds), 1 == days ? g.parent().children(".timeRefDays").text("Day") : g.parent().children(".timeRefDays").text("Gün"), 1 == hours ? h.parent().children(".timeRefHours").text("Hour") : h.parent().children(".timeRefHours").text("Saat"), 1 == minutes ? k.parent().children(".timeRefMinutes").text("Minute") : k.parent().children(".timeRefMinutes").text("Dakika"), 1 == seconds ? l.parent().children(".timeRefSeconds").text("Second") : l.parent().children(".timeRefSeconds").text("Saniye")) : (g.val(days).trigger("change"), h.val(hours).trigger("change"), k.val(minutes).trigger("change"), l.val(seconds).trigger("change")))
        }
        var a = {
            skin: "countdown_default",
            fallbackSkin: "countdown_default",
            option: {
                day: {
                    max: null,
                    eClass: "gün"
                },
                hour: {
                    max: 23,
                    eClass: "saat"
                },
                minute: {
                    max: 59,
                    eClass: "dakika"
                },
                second: {
                    max: 59,
                    eClass: "saniye"
                }
            },
            dateStart: null,
            dateEnd: null,
            format: !0,
            callback: null
        }, e = {
                timezone: !1,
                offset: 0
            };
        d && b.extend(!0, a, d);
        p && b.extend(!0, e, p);
        var f = (new Date(a.dateEnd)).getTime() / 1E3,
            m = (new Date(a.dateStart)).getTime() / 1E3,
            c = (new Date).getTime();
        if (isNaN(f)) alert("Invalid or null dateEnd mm/dd/yyyy. Example: 12/25/2013 17:30:00"), b(this).append("Invalid or null date mm/dd/yyyy. Example: 12/25/2013 17:30:00");
        else if ("knob" != a.skin || null != m && !isNaN(m))
            if (m > c) alert("Starting date is greater than the current date"), b(this).append("Starting date is greater than the current date");
            else {
                !0 == e.timezone && (e.offset = 36E5 * parseInt(e.offset) + 6E4 * (new Date).getTimezoneOffset());
                c = b(this);
                "undefined" != typeof d.option && "undefined" == typeof d.option.global && (d.option.global = {});
                a.option.day = b.extend(!0, {}, a.option.global, a.option.day);
                a.option.hour = b.extend(!0, {}, a.option.global, a.option.hour);
                a.option.minute = b.extend(!0, {}, a.option.global, a.option.minute);
                a.option.second = b.extend(!0, {}, a.option.global, a.option.second);
                "knob" == a.skin.toLowerCase() && n ? (a.skin = a.skin.toLowerCase(), c.append('<input class="' + a.option.day.eClass + '" type="text" value="0" data-readonly="true" /><input class="' + a.option.hour.eClass + '" type="text" value="0" data-readonly="true" /><input class="' + a.option.minute.eClass + '" type="text" value="0" data-readonly="true" /><input class="' + a.option.second.eClass + '" type="text" value="0" data-readonly="true" />'), a.option.day.eClass = "." + a.option.day.eClass.split(" ").join("."), a.option.hour.eClass = "." + a.option.hour.eClass.split(" ").join("."), a.option.minute.eClass = "." + a.option.minute.eClass.split(" ").join("."), a.option.second.eClass = "." + a.option.second.eClass.split(" ").join("."), a.option.day.max = Math.floor((f - m) / 86400), c.find(a.option.day.eClass).knob(a.option.day), c.find(a.option.hour.eClass).knob(a.option.hour), c.find(a.option.minute.eClass).knob(a.option.minute), c.find(a.option.second.eClass).knob(a.option.second)) : ("knob" == a.skin.toLowerCase() || n ? c.append('<ul class="' + a.skin + '" ><li><span class="' + a.option.day.eClass + '">00</span><p class="timeRefDays">Days</p></li><li><span class="' + a.option.hour.eClass + '">00</span><p class="timeRefHours">Hours</p></li><li><span class="' + a.option.minute.eClass + '">00</span><p class="timeRefMinutes">Minutes</p></li><li><span class="' + a.option.second.eClass + '">00</span><p class="timeRefSeconds">Saniye</p></li></ul>') : (a.skin = a.fallbackSkin, c.html('<ul class="' + a.skin + '"><li><span class="' + a.option.day.eClass + '">00</span><p class="timeRefDays">Days</p></li><li><span class="' + a.option.hour.eClass + '">00</span><p class="timeRefHours">Hours</p></li><li><span class="' + a.option.minute.eClass + '">00</span><p class="timeRefMinutes">Minutes</p></li><li><span class="' + a.option.second.eClass + '">00</span><p class="timeRefSeconds">Saniye</p></li></ul>')), a.option.day.eClass = "." + a.option.day.eClass.split(" ").join("."), a.option.hour.eClass = "." + a.option.hour.eClass.split(" ").join("."), a.option.minute.eClass = "." + a.option.minute.eClass.split(" ").join("."), a.option.second.eClass = "." + a.option.second.eClass.split(" ").join("."));
                var g = c.find(a.option.day.eClass),
                    h = c.find(a.option.hour.eClass),
                    k = c.find(a.option.minute.eClass),
                    l = c.find(a.option.second.eClass);
                q();
                if (f > (new Date).getTime() / 1E3) var r = setInterval(function() {
                    q()
                }, 1E3)
            } else alert("Invalid or null dateStart mm/dd/yyyy. Example: 12/25/2013 17:30:00"), b(this).append("Invalid or null dateStart mm/dd/yyyy. Example: 12/25/2013 17:30:00")
    }
})(jQuery);
/*]]>*/
</script>

Bu kodları ekledikten sonra aşağıdaki kodları istediğiniz yere yani nerde görünmesini istiyorsanız oraya yapıştırmanız yeterli olacaktır..

<div id='countdown_def' class='timerArea' ></div>

<script>$(document).ready(function() {$("#countdown_def").countdown( {dateEnd:'11/12/2014 18:01:30',format:true,callback:function(){alert('Def Ready')}},{timezone:false,offset:0});});</script> 
Previous
Next Post »
iklan banner